De Indiana Methode leert vaardigheden waarmee in de dagelijkse, onvoorspelbare werkelijkheid de projectdoelen kunnen worden bereikt. Centraal in de trainingen staan rollenspellen, waarin specifieke situaties worden getraind. Zo leert men in de praktijk welk handelen een effectieve projectleider onderscheidt van zijn of haar collega’s.

In de Indiana Methode komende de elementen terug van beproefde project management methodes, maar met belangrijke aanvullingen. De training bestaat uit de volgende modules:

1. Afspraken maken
Het maken van de kwalitatief goede afspraken, zodanig dat je zeker weet dat ze ook zullen worden nagekomen en je niet voor onaangename verrassingen komt te staan is de basis vaardigheid van elke projectleider. Lees meer.

2. De Business Case
In de Business Case worden de kosten en baten van een project in beeld gebracht en een haalbaarheidsstudie gedaan. Een reëel beeld van de kosten, baten en haalbaarheid geeft een stevige basis onder het project. Lees meer.

3. Project start
Dit is de kennismaking van de projectleider met de projectleden: hier wordt de basis gelegd voor succes of falen. Hier oefenen we de do’s en don’ts… Lees meer.

4. Risico analyse
Vaak wordt deze analyse beperkt tot de technische risico’s, terwijl de werkelijke risico’s vaak in de mensen zelf zit. Welke risico’s kunnen hier spelen en hoe krijgen we die boven tafel? Hoe wordt het maken van risico analyses tot een tweede natuur van de goede projectleider? Lees meer.

5. Verwachtingsmanagement en communicatie
Met de focus op de projectdoelen wordt de communicatie vaak vergeten, terwijl een slechte communicatie een goed project kan ondermijnen. Goed verwachtingsmanagement richting opdrachtgever is de voorwaarde voor het gewenste resultaat. Lees meer.

Afhankelijk van de vraag wordt de training als geheel aangeboden of als afzonderlijke modules. Ook kan de training worden toegespitst op een bijzondere vraag. De training wordt zowel in company als op locatie gegeven.