Soms krijgt men als projectleider van de opdrachtgever een duidelijke opdracht custom writing services en randvoorwaarden, zoals tijd en capaciteit. De opdrachtgever weet precies wat hij/zij wil en waarom dit moet gebeuren. Maar vaak gebeurt het dat de opdrachtgever nog niet precies weet wat of hoe deze het project wil realiseren, of de opdrachtgever weet dat wel, maar  de organisatie is nog niet zo ver. In dat geval kan het goed zijn om eerst de business case te beschrijven.

In de Prince-2 methode maakt de business case deel uit van de Project Brief. In deze methode worden een aantal formele formele vragen benoemd, die voor de business case moeten worden beantwoord, die te maken hebben met kosten/baten van het project. Maar minstens even belangrijk zijn de informele vragen. Zeker in Nederland is een organisatie niet één geheel, maar er zijn verschillende stromingen; sommigen zullen meewerken, anderen zullen tegenwerken. De business case moet hierover duidelijkheid scheppen.

In deze les leert men zowel de formele als informele vragen voor de business case te beantwoorden.