Bij het maken van afspraken wordt vaak gezegd dat je deze SMART moet maken. In de praktijk komt het erop neer dat wordt afgesproken wie wat wanneer doet. Vaak heeft men echter moeite om afspraken te maken die werkelijk aanvaardbaar en realistisch zijn. Het gevolg is dat hoewel er een afspraak is gemaakt, deze toch niet of maar gedeeltelijk wordt nagekomen. Dit probleem heet de kwaliteit van afspraken. Hoe maat men de juiste afspraken, zodanig dat ze ook nog worden nagekomen? Hiervoor kunnen bepaalde technieken worden gebruikt, die in legit essay writers deze training aan bod zullen komen.